Συρόμενα Κουφώματα Αλουμινίου

Europa prima 800

Η σειρά prima 800 είναι ένα νέο συρόμενο σύστημα με ίσιες γραμμές σχεδίασης. Σχεδιάστηκε να δίνει λύσεις σε αντικαταστάσεις κουφωμάτων αλλά και σε νέες κατασκευές.
Η κύλιση των φύλλων γίνεται πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό για αθόρυβη και ομαλή λειτουργία. Η στεγάνωση γίνεται περιμετρικά με βουρτσάκια και φέρει διπλούς υαλοπίνακες.

 

Europa 2000

Η σειρά Europa 2000 είναι η ιδανική λύση για κάθε τύπο συρόμενου κουφώματος μικρών και μεγάλων διαστάσεων. Η κύλιση γίνεται πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό για αθόρυβη και ομαλή λειτουργία. Η στεγάνωση γίνεται περιμετρικά με βουρτσάκια και φέρει διπλούς υαλοπίνακες.

 

Europa 6000

Η σειρά Europa 6000 Hybrid είναι ένα συρόμενο Υβριδικό σύστημα, το οποίο αποτελεί αξιόπιστη λύση στην κατασκευή κουφωμάτων με υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης UF = 3.8 W / (m2 k) σύμφωνα με το IFt Rosenheim. Φέρει διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες. Η στεγάνωση γίνεται περιμετρικά με βουρτσάκια και φέρει ανοξείδωτο οδηγό για αθόρυβη και ομαλή λειτουργία των φύλλων.

 

019
020
021
022
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4
5
6
7
8
9