Μόνωση / Θερμοπρόσοψη

Η ενεργειακή αναβάθμιση κάθε κτιρίου ξεκινά από την μόνωση και την θερμοπρόσοψη. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας σε συνδυασμό με τα κορυφαία προϊόντα του χώρου εξασφαλίζουν αποτέλεσμα σωστό και μεγάλης διάρκειας.
Η μόνωση συμβάλει στην αποφυγή διαπέρασης νερού (υγρομόνωση ), στην αποφυγή μετάδοσης του ήχου (ηχομόνωση ) και στην εξασφάλιση συγκράτησης κατάλληλης θερμότητας ( θερμομόνωση).

 

Φωτογραφίες


01 hxomonosh
02 hxomonosh
03 hxomonosh
04 hxomonosh
05 hxomonosh
06 hxomonosh
07 hxomonosh
08 hxomonosh
09 hxomonosh
1001-thermomonosi
02-thermomonosi
03-thermomonosi
04-thermomonosi
05-thermomonosi
06-thermomonosi
07-thermomonosi
08-thermomonosi


019
01 ugromonosi
020
021
022
023
024
02 ugromonosi
03 ugromonosi
04 ugromonosi
05 ugromonosi
06 ugromonosi
07 ugromonosi
08 ugromonosi
10
11
12
13
14
15
16
17
18
9